V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek.

Mgr. Ivan Šebesta
Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
T-Mobile: 0902/232963
O2: 0948/020237
Pevná linka/fax: 02/20708845

geologsebesta@gmail.com

Geologické oprávnenia pre odbory :
hydrogeológia, geologický prieskum životného prostredia, inžinierska geológia, ložisková geológia, geofyzika

Užitočné linky :
HomeWinery / MŽP SR / Enviroportal / ŠGÚDŠ